Cene
 

    Cene
1.     Cene, prikazane na spletnem naslovu www.digitklik.si, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Cene v trgovini označujejo cene, ki veljajo v trgovini Digitklik. V primeru morebitnih razlik med ceno na spletni strani in ceno v trgovini velja cena, s katero je izdelek označen v trgovini.
2.    Spletne cene so cene, ki veljajo v primeru izvedbe naročila preko spletne trgovine digitklik.si. Izdelki po nižjih spletnih cenah niso na voljo v trgovini Digitklik, kljub temu, da jih lahko najdete na prodajnih policah.
3.    Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila.
4.    Pri poslovanju s potrošniki velja, da so cene, ki so navedene v ceniku družbe Digitklik, neto cene, katerim je treba prišteti še davek na dodano vrednost, razen, če je v ceniku določeno drugače.
5.    Digitklik bo stranki pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden bo ponudba za stranko postala zavezujoča, podal končno ceno, v katero bo vključen davek na dodano vrednost.
6.    Če končne cene zaradi narave blaga ali storitve ne bo mogoče izračunati vnaprej, bo družba Digitklik stranko seznanila z načinom izračuna končne cene.
7    V primeru sklepanja pogodbe za nedoločen čas, bo končna cena, ki jo bo družba Digitklik podala stranki vsebovala skupne stroške za posamezno obračunsko obdobje.
8.    Cene veljajo v trenutku oddaje naročila. V primeru, da je podatek o ceni napačen ali se med obdelavo naročila cene spremenijo, ima stranka pravico do odstopa od pogodbe.
9.    V primeru dostave izdelkov, je standardna embalaža vključena v ceno izdelka, dodatno transportno embalažo in stroške prevoza blaga pa Digitklik dodatno zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku/ki jo dogovorita Digitklik in stranka. Cene ne vključujejo montaže izdelkov, programske opreme ali šolanja/izobraževanja stranke. Takšne storitve se dodatno zaračunajo.