Vračilo blaga
 

1.    Odgovornost za stvarne in pravne napake
1.1    Digitklik d.o.o. odgovarja za stvarne napake, do trenutka, ko je nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja prešla na stranko. Ta trenutek praviloma nastane s prevzemom blaga.
1.2    Stranka je dolžna takoj oz. takoj, ko je mogoče pregledati predmet pogodbe, ugotoviti ali so na njem kakšne napake, ter to takoj zavesti v prevzemni ali dobavni zapisnik. V nasprotnem primeru Digitklik d.o.o. ne upošteva stvarnih napak, ki niso skrite in so bile znane ali bi morale biti znane ob pregledu same stvari oziroma predmeta pogodbe.
1.3    Stranka je dolžna o stvarnih napakah obvestiti Digitklik d.o.o. nemudoma, o skritih napakah pa najkasneje v 8 dneh, v nasprotnem primeru ni upravičena, do odprave stvarne napake.
1.4    Potrošnik je dolžan Digitklik d.o.o. o stvarni napaki obvestiti v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila stvarna napaka odkrita.
1.5    Digitklik d.o.o. odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo v roku dveh let od dneva izročitve blaga potrošniku.
1.6    Digitklik d.o.o. jamči, da na predmetu pogodbe tretja oseba nima lastninske ali avtorske pravice ali pravice industrijske lastnine, ki bi izključevala, zmanjševala ali omejevala pravice stranke, ali pa, da ima te pravice urejene s svojimi pogodbenimi partnerji.

2.    Odstop od pogodbe
2.1    V primeru kršitve posameznega ali več določil pogodbe ali splošnih pogojev ima družba Digitklik d.o.o. pravico takoj odstopiti od pogodbe brez posredovanja dodatnega roka za odpravo napak in odpovednega roka.
2.2    Prav tako ima Digitklik d.o.o. pravico odstopiti od pogodbe, v primeru, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali plačilno nesposobna, če ima blokirana sredstva na poslovnem računu več kot 15 dni, če je uveden ali zgolj predlagan postopek prisilne poravnave ali stečaja.
2.3    Digitklik d.o.o. ima pravico do odstopa od pogodbe, če stranka ne izpolnjuje svojih obveznosti, če družbi Digitklik d.o.o. daje neresnične podatke, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, če je stranka zamudila prvotno pisno dogovorjeni rok za plačilo in če ne plača svojih obveznosti skladno s pogodbo in temi splošnimi pogoji.

3.    Odveza odgovornosti
3.1    Digitklik d.o.o. se trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini. Kljub temu, pa se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da Digitklik d.o.o. ne uspe popraviti podatkov v spletni trgovini. V takem primeru, bo Digitklik d.o.o. kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
3.2    Digitklik d.o.o. si pridržuje pravico, da izjemoma (delno) odstopi od izvedbe naročila v primerih, če naročeni izdelki niso več dobavljivi, če ugotovimo povečano plačilno rizičnost kupca, če naročilnica ni bila izpolnjena v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh teh in podobnih primerih bo stranka o morebitnem odstopu od pogodbe s strani Digitklik d.o.o. takoj obveščena.
3.3    Čeprav se Digitklik d.o.o. trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka.

4.    Vračilo blaga
4.1    Potrošnik lahko od pogodbe odstopi v roku 14 dni po prejetju naročenega blaga, ne da bi mu bilo pri tem potrebno navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Vrnitev naročenega blaga podjetju v roku 14 dni od prejema je enakovredna sporočilu o odstopu od pogodbe.
4.2    Pred vračilom blaga, kupljenega v spletni trgovini www.digitklik.si, nas obvestite na info@digitklik.si ali na telefon 01 777 8400 (od ponedeljka do četrtka od 8:00 do 16:00 ure in v petek od 8:00 do 15:00 ure), da se dogovorimo o najboljši rešitvi.
4.3    Blago se lahko vrne v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe na dva načina:
         o    Kupljeno blago je poslano z računom in vso pripadajočo dokumentacijo, nepoškodovano na naslov: Digitklik, Špruha 31, 1236 Trzin. Ob vrnitvi blaga stroške pošiljanja krije potrošnik. V primeru pošiljk z odkupnino si pridružujemo pravico sorazmernega zmanjšanja vrnjene kupnine.
         o    Stranka se lahko osebno oglasi v trgovini Digitklik s kupljenim blagom in tam opravi vračilo kupljenega blaga skupaj s pripadajočo dokumentacijo in embalažo.
4.4    Izdelek je potrebno vrniti v originalni embalaži. Izdelek mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini. V kolikor stranka izrazi željo po vračilu kupnine, jo družba Digitklik d.o.o. vrne izključno preko osebnega bančnega računa. Vračila kupnine se ne izplačajo v gotovini.
4.5    Možnost vračila ne velja za naročila, narejena po željah stranke, ki sicer niso v redni zalogi.
4.6    AKCIJA: kjer ob nakupu akcijskega artikla prejmete dobropis v določenem znesku, ali vam ob nakupu nekega akcijskega artikla podarimo drugi artikel brezplačno, je potrebno v primeru vračila akcijskega artikla vrniti tudi DARILO!!!

5.    Pritožbeni postopek in reševanje sporov
5.1    Za razlago teh prodajnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med družbo Digitklik d.o.o. in stranko, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavežeta vse spore reševati na miren način, v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego sporazuma, pa je za reševanje spora pristojno krajevno pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež družbe Digitklik d.o.o.
18.2    Digitklik d.o.o. spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Digitklik d.o.o. ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določeno osebo, s katero se v primeru težav, kupec poveže telefonsko ali preko elektronske pošte. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova info@digitklik.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.
18.3    Digitklik d.o.o. bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo, sporočil kupcu, kako dolgo jo bo obravnaval in ga vseskozi obveščal o poteku postopka.
18.4    Digitklik d.o.o. si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.
18.5    Skladno z zakonskimi normativi spletna trgovina Digitklik d.o.o., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
18.6    Digitklik d.o.o., ki kot lastnik blaga in storitev omogoča spletno trgovino na območju RS, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo potrošnikom tukaj: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=SL